אופניים

בשנת 2008, נערכה תחרות סטודנטיאלית, ביוזמת נועם לייטר, רכז ירוק של אס"ט, לשילוט מקומות חניה לאופניים. הסטודנטים נדרשו לעצב מודעה גרפית המעודדת שימוש באופניים.

במקום השלישי זכתה הכרזה שעיצב אופיר הילברט, "גאונים על גלגלים" בה הציג דמויות מתחום המדע כמו ניוטון ואינשטיין, והסביר "לפעמים לא צריך להמציא את הגלגל. עוברים לאופניים".

Hilbert

הכרזה הזוכה במקום השלישי של אופיר הילברט

במקום השני זכה אלעד דקל עם הכרזה בה כתב "באופן חד משמעי – אוFUNיים" כפרפראזה על המילים אופנים וFUN יחדיו.

הכרזה הזוכה במקום השני של אלעד דקל

במקום הראשון זכתה הכרזה שעיצב איגור גרושקו סביב המוטיב recycle.
בנוסף בטכניון מוצבים נקודות חנייה לאופנים המפוזרות לצד הפקולטות ונקודות מרכזיות בקמפוס, המאפשרות לסטודנטים הגעה מהירה ונוחה לכל מקום.