הטכניון מוביל את פרויקט התייעלות אנרגטית

בטכניון הוקם בשנת 2007הפורום להתייעלות אנרגטית. תחילה בוצע פיילוט בפקולטה להנדסת חשמל אשר הראה על חיסכון מובהק ב-15% בצריכת החשמל בפקולטה. בשנת 2008 הורחבה הפעילות לפקולטות נוספות, הפקולטה לפיזיקה והפקולטה למדעי המחשב. עד כה פרויקט ההתייעלות האנרגטית מוחל ב 11 פקולטות ועוד ב- 5בניינים/מרכזים.

חיסכון באנרגיה היווה מאז ומעולם דבר ברור מאליו, חשוב והכרחי ומעבר לחיסכון הכספי המשמעותי לכל ארגון, קיימת חשיבות רבה לחיסכון באנרגיה גם בהיבט של  הגנת הסביבה ומניעת זיהום.

החיסכון הכרחי, אולם דורש יוזמה, יצירתיות, השקעה רבה והירתמות קולקטיבית בשיתוף עם הצוות המוביל בכל אחת מהיחידות המשתתפות.

רקע

עלות צריכת האנרגיה של הטכניון כ- 37 מיליון ₪ בשנה עם צמיחה שנתית של כ- 5%, הנובעת מבנייה חדשה וגידול טבעי. בשנת 2007, בהחלטת מנכ"ל הטכניון, הוחל ביישום תוכנית התייעלות אנרגטית. לצורך כך מונה פורום להתייעלות אנרגטית, כיום בראשות פרופ' גרשון אלבר, הכולל את מר עדי בן ארי – מהנדס מיזוג האוויר של הטכניון,  מר ניסן בוהדנה – מלווה חיצוני של הפרויקט ואת הכותב, מר איציק רומנו – מהנדס החשמל של הטכניון.

מטרת הפורום להוביל לחיסכון של  25% בעלויות האנרגיה של הטכניון. בתחילה, נראה היה כי חיסכון שכזה גבוה עד כדי דמיוני,  אולם הצבת היעד הגבוה דרשה היערכות מיוחדת, בדיקות מעמיקות והיוותה תמריץ ליצור מערך מורכב להשגת החיסכון.

המודל התקציבי

תנאי הכרחי להשגת חיסכון משמעותי ובעיקר מתמשך, הינו הכנה ויישום של מודל תקציבי מתאים. בתחילה יושם מודל תקציבי אחד שעיקרו – היחידה מתוקצבת ב- 95% מעלות האנרגיה של השנה הקודמת להצטרפות. היחידה מתחייבת לחסוך 5% לפחות בצריכת האנרגיה. במידה ויחידה חוסכת בעלויות מעבר ל- 5%, היתרה מועברת אליה בסוף השנה התקציבית. במידה והיחידה לא הצליחה לחסוך היא תאלץ לשלם!

ליישום התוכנית ולהגעה לחיסכון משמעותי, נדרש ליווי צמוד של צוות הפורום לחיסכון, המנהל את הפעילות ומצרף יחידות נוספות בהתאם למגבלות משאבי הזמן.  על מנת להעמיק את החיסכון אישר מנכ"ל הטכניון להוסיף מודל תקציבי נוסף המתגמל יחידה החוסכת בכוחות עצמה, ומתחילת תש"ע, קיימים שני מודלים תקציביים – "מסלול קבוע" כפי שתואר ו-"תחילת הדרך" ולהלן עיקרם:

"מסלול הקבוע"

u    נקודת הייחוס – 95% מצריכת החשמל בתשס"ט (*).

u    תמיכה טכנית – תינתן תמיכה טכנית וליווי ע"י הפורום.

u    תגמול – הפער בין הצריכה בפועל לנקודת הייחוס.

"תחילת הדרך"

u    נקודת הייחוס – צריכת החשמל בתשס"ט (*).

u    תמיכה טכנית – לא תינתן תמיכה טכנית של הפורום.

u    תגמול – תגמול על החיסכון במידה וקיים.

(*)  בתום כל שנה תעודכן נקודת הייחוס השנתית עפ"י שינוי צריכת כלל הטכניון, בניכוי בנייה חדשה.

הישגים

תוכנית ההתייעלות האנרגטית החלה בפברואר 2007 עם יחידה (פקולטה) אחת וכיום היא כוללת 6 יחידות עם הישגים מרשימים מאוד. הישגי ארבע מהיחידות מוצגות להלן ועוד שתים בשלבי הקמה מתקדמים.לפירוט לחצו כאן

בעמודת השקעה בטבלה,  מוצגת ההשקעה שנדרשה מן היחידות המשתתפות בתוכנית. השקעה זו אינה כוללת עלויות של הטכניון הנובעות מליווי חיצוני נדרש, ולא את ההשקעה הראשונית בהתקנת מערכת מנייה ממוחשבת ואוטומטית לקריאה מרחוק בעלות כוללת של כמיליון ₪ עד כה. יש לציין כי ההישגים תלויים במספר רב של גורמים, כגון שיתוף פעולה, גיבוי ההנהלה, התמדה, ותנאים אובייקטיביים. לדוגמא ככל שהבניין "חכם" יותר ניתן להגיע לתוצאות מהירות יותר ובהשקעה קטנה יותר, אולם הניסיון בטכניון הוכיח בוודאות – בכל מבנה ניתן להגיע לחיסכון משמעותי !

בטבלה הבאה ניתן לראות את ההפרשים בין צריכת האנרגיה לפני ואחרי ההצטרפות לתוכנית ההתייעלות באנרגיה :

 aa

חיסכון במעונות הסטודנטים

בנוסף לפעילות הפורום לחיסכון, הטכניון מבצע פעילות חיסכון נוספת מזה שבע שנים במעונות הסטודנטים בטכניון.  במעונות מותקנת מערכת חימום להסקה ואספקת מים חמים למקלחות, אשר מספקת אנרגיה רבה  ללא כל תשלום מצד דיירי המעונות וגורמת לבזבוז רב של אנרגיה.

הטכניון החל להחליף את מערכות החימום במעונות  באופן הדרגתי במזגנים, כך שניתן לחמם בחורף ולקרר בקיץ. באותן הדירות הותקנה מערכת מנייה ממוחשבת ייחודית לקריאת המונים מרחוק, תוך חיוב חודשי של הסטודנטים בצריכת האנרגיה – הסטודנטים משלמים את חשבונות החשמל הדירתיים. המערכת מותקנת כיום בכ- 650 יחידות דיור מתוך כ- 1400. צריכת האנרגיה ירדה משמעותית ובאמצעות המערכת  הטכניון חוסך למעלה משלושה מיליון ₪ בכל שנה.

קמפוס ירוק

בנוסף לפעילות הפורום לחיסכון, מתקיימת בטכניון פעילות סביבתית ענפה- פרויקט "קמפוס ירוק" המובל ע"י פרופ' טלי טל, ומרוכז ע"י, טל גולדרט ממוסד שמואל נאמן, פעילות אינטנסיבית של רכז קמפוס ירוק באגודת הסטודנטים וצוות סטודנטים הפועלים להגברת המודעות הסביבתית בקרב הסטודנטים ועובדי הטכניון. בימים אלו מתקיימת פעילות לעריכת תחרות רעיונות ויוזמות נושאת פרסים בנושא התייעלות בין הסטודנטים והעובדים בקמפוס.

כללים להצלחת תוכנית חיסכון

להשגת יעד גבוה לחיסכון דרושים מספר כללים שרק בצירוף נכון שלהם ניתן להגיע להישגים המרשימים הנ"ל :

 1. תמיכת ההנהלה הבכירה בתהליך החיסכון.
 2. ניתוח מקצועי של צריכת האנרגיה.
 3. התאמת פתרון  –  Tailor Made לכל יחידה.
 4. מניעת השקעות שאינן עומדות ביעדי  – ROI.
 5. יישום מודל תקציבי, שיוביל לחיסכון מתמשך.

הישגיי הפורם להתייעלות אנרגטית נכון לספטמבר 2015 מרוכזים בטבלה הבאה :

טבלה מסכמת את הצד הכלכלי של פרוקיט ההתייעלות האנרגטית , השרורות מייצגת את הפקולטות שמשתתפת בפרויקט , והעמודות מייצגת את החיסכון וההשקעה עבור כל פקולטה

טבלה מסכמת את הצד הכלכלי של פרוקיט ההתייעלות האנרגטית , השרורות מייצגת את הפקולטות שמשתתפת בפרויקט , והעמודות מייצגת את החיסכון וההשקעה עבור כל פקולטה

דוגמאות ליישום הפרויקט בפקןלטות : 

הפקולטה לחשמל : 

 •  הפסקת פעילות יחידות הקירור בלילה )משעה 22:00 ועד הבוקר 06:00 ( ובסופי השבוע.
 • הגדלת טמפ' הקירור של המים מ- 6 מעלות ל- 11-10 מעלות בעונות מעבר.
 • התקנת גלאים בחנייה תת קרקעית, לניתוק התאורה.
 • הפלת שדות מיזוג אוויר ב- 4 קומות מתוך 12 בזמנים קבועים.
 • התקנת גלאים בכיתות לימוד לכיבוי מזגנים ותאורה.
 • דילול נורות בגופי התאורה במסדרונות.
 • כיבויים ע"פ שעונים של חללים ציבוריים.

הפקולטה למדעי מחשב :

 • הפעלת מערכת אוויר צח במהירות מרבית בשעות הלילה לצינון מסה תרמית של
  המבנה, בעונות המעבר כשהטמפ' בחוץ נמוכה מ- 22 מעלות.
 • העברת מחשבים אישיים למצב חיסכון Sleep/Hibernate .
 • התקנת גלאים המעבדות עם חלוקה ל- 3 אזורים.
 •  כיבוי מרכז אנרגיה בלילות וסופי שבוע (ע.מעבר) .
 • כיבוי מסדרונות 1/3-2/3 ע"פ לו"ז.
 • הקטנת המתח בשנאים במתח גבוה.
 • הפעלת הגלאים בחדרים לכיבוי תאורה ומיזוג.

הפקולטה לפיזיקה : 

 • התקנת תוכנה ממוחשבת ושעוני זמן לניתוק שדות מיזוג אוויר ע"פ לו"ז.
 • החלפת תוכנות במזגנים מפוצלים )למניעת הפעלה חוזרת אוטומטית(.
 • התקנת 11 ווסתי מהירות ביט"אות לחללים ציבוריים הפועלות ברוב ימות השנה.
 • התקנת מסך אוויר בכניסה ראשית לבניין.
 • הרחבת תשתית EIB .
 • התקנת CP4 לכיבוי מזגנים מפוצלים .
 • הקטנת מתח הרשת בשנאי מתח גבוה.
 • כיבוי מסדרונות 1/3-2/3 ע"פ לו"ז.
 • השקעות חוזרות להעמקת החיסכון.

בניין  מכונות :

 • התקנת גלאים ובקרים ייעודיים, לכיבוי תאורה במשרדים וחללים ציבוריים.
 • התקנת נורות 5T בכל הבניין.
 • הפרדת אזורים (תאורה ומיזוג) בספריה, מרכז לימוד ועוד.
 • הרכבת מיכלי "קרח" לאגירת אנרגיה.
 • התקנת מערכת לאיסוף מי מזגנים.

 בהזדמנות זו מגיעה תודה והערכה ליחידות המשתתפות בתוכנית ההתייעלות האנרגטית בטכניון, על עשיית המרב להצלחת התהליך, על ההישגים והאמונה בדרך שאינה קלה, אולם עם מטרה צודקת ונעלה.

חיסכון הוא עניין של כלכלה, אולם הגנת הסביבה היא מטרה נעלה !