מועצת מרכז הקיימות בטכניון

מועצת קמפוס ירוק ממונה על ידי נשיא הטכניון, וכוללת נציגים של כל המגזרים בקמפוס – הנהלת הטכניון, סגל אקדמי, סטודנטים לתואר ראשון, סטודנטים לתארים גבוהים וסגל מינהלי.

בראש המועצה עומד יו"ר קמפוס ירוק, ואת פעילותה מנהלת מרכזת הקמפוס הירוק. חברי המועצה נפגשים לישיבות מועצה שנתיות, על מנת לבחון את תכנית העבודה, לקבל דיווח על הנעשה בקמפוס ולהעלות רעיונות לפעילויות המשך. חלק מהעבודה מתפצעת גם בתקשורת אישית בין חברי המועצה, ללא קשר לישיבות הקבועות, ונושאים מקודמים על ידי חבריה במסגרות פעילותם השונות.

פרוטוקול ישיבה 5.4.2016

ישיבת מועצה תשע"ו 

מרכזת מועצת קמפוס ירוק היא טל גולדרט. ניתן ליצור איתה קשר בכתובת האימייל: Green.campus.technion@gmail.com