בוגרי הטכניון

מעבר לפעילות של בוגרי הפקולטות להנדסת סביבה, הנדסת מים והנדסה כימית להם יש קשר מובהק לתחום הסביבה, ישנם גם בוגרי טכניון מפקולטות נוספות שמשתלבים בפעילות התורמת לקידום ערכים של שמירה על עולמנו. הכלים שנרכשו בזמן לימודיהם מיושמים בהקמת מיזמים בתחום תעשייה clean-Tech, בייעול תהליכים והפיכתם לירוקים, וכן בהשתלבות בארגונים ומוסדות הפועלים בתחום הירוק.

האם גם אתם עובדים בתחום בעל היבטים ירוקים?

נשמח שתכתבו לנו ושנספר על פועלכם ועל אפשרויות תעסוקה לבוגרי טכניון בתחום.