הל"ב – הקהילה לקיימות בטכניון

תאריך: 21.03.2019

הקהילה לקיימות בטכניון (הל"ב) מונה סטודנטים מתנדבים הלוקחים חלק בפעילויות של מרכז קיימות בטכניון. הל"ב החלה את פעילותה בדצמבר 2018 כחלק מהרצון לעורר את המודעות בנושא הקיימות בקרב כלל הסטודנטים בטכניון. הקהילה מונה כ-20 סטודנטים ועובדת בצמוד לגופים שונים בטכניון ובשיתוף עם אס"ט.

מאז הקמתה של הל"ב, התקיימו מפגשים עם הפעילים על מנת לגבש תכנית עבודה לשנה הקרובה בכדי להניע מהלכים משמעותיים בטכניון ובפקולטות השונות. הל"ב, תחת מרכז קיימות בטכניון יחד עם האגודה, ארגנה בסמסטר חורף 2018 הרצאות בבית הסטודנט, סיור לחירייה, סדנה סמסטריאלית בנושא משבר האקלים ומתכוננת לעוד פעילויות רבות בסמסטר אביב.