הקורסים בנושאי סביבה בטכניון

הטכניון מציע מגוון קורסים הנוגעים לסוגיות שונות של הסביבה. החל מההיבטים אקולוגים, ביולוגים, כלכליים ואף משפטיים. הפקולטה להנדסת סביבה, ומסלול הוראה למדעי הסביבה מציעים תוכנית לימודים עשירה המתמקדת בנושאים אלו.

בעמוד זה ריכזנו קורסים הרלוונטים לרוב הסטודנטים בטכניון, ושאינם דורשים קדם מיוחד.

למדתם קורס בטכניון שקשור לאיכות הסביבה? כתבו לנו ונוסיף אותו לרשימה.

עמוד זה עדיין בבנייה.

פרויקט בארכיטקטורה ירוקה

מספר מקצוע: 206573

סילבוס: סוגיות בארכיטקטורה ירוקה בקני מידה שונים: אורבאני, בנייני,פרטי מעטפת הבנין ומערכות הבקרה. הנושאים: אנרגיה ונוחות תרמית ואורית, אתר בר קיימא וקרקע, מים וביוב, חומרים, משאבים ופסולת ואיכות סביבת אויר הפנים. יישום תקן 5281 – בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה ("בנינים ירוקים") ו/או תקנים ירוקים אחרים, (כגון LEED- LEADING IN ENERGY – ENVIRONMENTAL DESIGN).

עבור סמסטר חורף 2013/14(תשע"ד) אחראי : ארכיטקט דוד קנפו

פרויקט בהנדסת מים, קרקע וסביבה 1

מספר מקצוע: 014969

סילבוס: מטרת הקורס היא התנסות בתכנון כללי של פרויקט בהנדסה חקלאית בתחום הנדסת מים וקרקע. הפרויקט יעסוק בתכן של מערכות אקולוגיות, חקלאיות וסביבתיות תוך יישום עקרונות הנדסת מים קרקע וסביבה. דוגמאות לפרויקטים הם מערכות הובלה וטיפול במים, שימור קרקע, הסדרת נחלים, שיקום מערכות אקולוגיות, ניקוז, השקיה, תכן מאגרים והגנה מפני שיטפונות. הפרויקט כולל סקר מידע ומצאי, מיפוי, ריכוז מידע ייעודי לפרויקט, ניתוח כלכלי, השוואת חלופות והצגת קווי התכנון הכללי של הפרויקט.

"הנדסה לקהילות מתפתחות"

תוכן: הקורס "הנדסה לקהילות מתפתחות" יתקיים במשך חודש בסין, בקיץ 2014, בשיתוף הטכניון ואוניברסיטת שנטאו בסין. תכני הקורס יועברו כהרצאות, סדנאות עבודה, מעבדות ועבודת שטח קבוצתית בקהילות. הקורס יתמקד בעבודה עם קהילות מתפתחות ויכלול מיפוי והבנת יכולות  הקהילה לצורך חיזוקה ופיתוחה. במהלך הקורס נעבוד באזורים כפריים על פיתוח תשתיות הנדסיות ואנושיות  ושיפור חיי התושבים. במקביל נכיר, נלמד וניישם טכנולוגיות שונות, המותאמות לקהילות המקומיות, בתחומים של מים, אנרגיה, פסולת ובריאות, תוך שימת דגש על פיתוח בר קיימא.

קהל היעד: הקורס יועבר באנגלית ומיועד לסטודנטים מהטכניון, מאוניברסיטת שנטאו וממגוון אוניברסיטאות ברחבי העולם. הקורס פתוח לסטודנטים מכל השנים ומכל הפקולטות (הנדסה, רפואה, ארכיטקטורה, מדעים, חינוך…).

ביום רביעי ה- 5/3 (שבוע ראשון של סמסטר אביב) יתקיים מפגש הכרות עם הקורס, תאריך אחרון להגשת טפסי מועמדות- יום רביעי ה-12/3. פרטים נוספים ניתן לקרוא כאן. לחוויות מהקורס הקודם ניתן לקרוא את הבלוג ולצפות בסרטון.

 207455 סוגיות באקולוגיה של הנוף בישראל –  Issues in Landscape Ecology in Israel

תוכן:
מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לאתגרים הסביבתיים בנוף הישראלי. במהלך הקורס יישמו ויחזקו הסטודנטים ידע סביבתי קודם לקראת הבנה של בעיות זמן אמת הנוגעות ישירות לתחום עיסוקם ושהבנתם נדרשת לצורך תכנון הנוף. בכל שבוע, המפגש יוקדש לסוגיה סביבתית חדשה, תיאורתית ופרקטית, באמצעותה נלמד את היסודות האקולוגים העומדים בבסיסה לצד המאפיינים החברתיים המלווים לה. בין הסוגיות הסביבתיות שייסקרו – צורה ופונקציה של מערכת אקולוגית, שירותי המערכת האקולוגית, מגוון מינים, קני מידה מרחביים וזמניים,כתמיות וקיטוע של מערכות אקולוגיות, הגרדיאנט העירוני-חקלאי-טבעי, סוקצסיה ומערכות רעייה.הקורס מבוסס הרצאות נושאיות, במהלכו ייערך סיור כיתתי ליעד נבחר, יינתנו הרצאות אורח, ייערכו דיונים בהובלת הסטודנטים.

The purpose of this course is to apply principles from landscape ecology to ecological challenges in Israel. Students will strengthen their ecological knowledge by applying it to real-life challenges directly related to their professional interests and to landscape planning. Each week, the course will address a particular ecological issue – theoretically and practically – through which we study underlying ecological principles and accompanying social considerations. Among the ecological principles covered: scale and function of ecological systems, ecosystem services, biodiversity, patchiness, habitat fragmentation, urban-rural-natural gradients, succession and grazing systems. The course is comprised of thematic lectures accompanied by a field trip, guest lectures and student-led discussions.

קביעת ציון: שני דוח"ות, השתתפות, מצגת

נקודות זכות: 2

קהל יעד: סטודנטים למוסמכים והסמכה, רקע באקולוגיה בסיסית חובה (204150 או דומה).

מרצה אחראי: ד"ר דניאל אורנשטיין

לסילבוס המלא, לחצו כאן

קורס קיץ חדש ! >> הנדסה לקהילות מתפתחות – נפאל  2013

שילוב של קורסטיול והזדמנות לגרום לשינוי!

בקיץ הקרוב יתקיים קורס "הנדסה לקהילות מתפתחות". הקורס יתקיים בנפאל בשיתוף הטכניון, אוניברסיטת קולוראדו ואוניברסיטת קטמנדו. הקורס, שאורכו ארבעה שבועות,  יועבר באנגלית ומיועד לסטודנטים מכל הפקולטות. תכני הקורס יועברו כהרצאות, סדנאות עבודה, מעבדות ועבודת שטח קבוצתית בקהילות. הקורס יתמקד בעבודה עם קהילות מתפתחות ויכלול מיפוי והבנת יכולות הקהילה לצורך חיזוקה ופיתוחה. במהלך הקורס הסטודנטים יעבדו בכפרים נפאליים בפיתוח תשתיות הנדסיות ואנושיות ושיפור חיי התושבים, וילמדו ליישם בפועל טכנולוגיות שונות, המותאמות לקהילות המקומיות, בהן: ריאקטורים להפקת ביו-גז, איסוף מים מגגות, איכות ואספקת מים, בריאות הציבור וכיוצא באלה, תוך שימת דגש על פיתוח בר קיימא.

 לפרטים נוספים על מועדי ההרשמה ועוד 

324764 – האדם והסביבה (אקולוגיה אנושית)

תוכן : הקורס מיועד לכלל תלמידי הטכניון ומטרתו מתן רקע כללי בבעיות הסביבה בארץ ובעולם. בעיות סביבתיות גלובליות (אפקט החממה, שכבת האוזון, התדלדלות משאבים) ובעיות סביבה אופייניות לישראל (מים, ביוב, אשפה, זיהום אויר, מנהל סביבתי בישראל, תסקירי השפעה סביבתית) וכן יובאו דוגמאות לבעיות סביבתיות וקונפליקטים סביבתיים.

קורסי קדם : אין קדם

014318 הסביבה בעידן הטכנולוגי

תוכן: הקורס מיועד לכלל הסטודנטים בטכניון ומטרתו להקנות ידע בסיס בנושאי הסביבה בארץ ובעולם: מקורות מים, טיפול בשפכים, פסולת מוצקה ומחזור, התחממות גלובלית, זיהום אויר, בנייה ירוקה, כלכלת סביבה, תחיקה ומידניות, מאבקים סביבתיים, תסקירי השפעה על הסביבה, מיקרוביולוגיה ואפידמיולוגיה, חקלאות אורגנית ובת קיימא, משבר במגוון הביולוגי, תחלואה ותעשיה, משבר האנרגיה

קורסי קדם: אין קדם

נקודות זכות : 2

מרצה אחראית: פרופסור מיכל גרין

014304 הטכנולוגיה והגנת הסביבה

תוכן: פרקים בהשפעות השונות של חברה אורנית-תעשייתית על איכות הסביבה, תוך התייחסות לאפשרות צמצום הנזקים לסביבה על ידי תכנון הנדסי נכון. פרקים עיקריים: האדם והסביבה, מקורות ואיכות מים, טיפול בשפכים ושימוש חוזר, פסולת מוצקה, איכות אויר, קרקע-זיהום וטיפול, אקולוגיה, חומרים מסוכנים, כלכלת הסביבה ו LCA, תסקירי השפעה סביבתית, בעיות סביבה בתעשייה

קורסי קדם :אין קדם

*הערה – הקורס אינו מיועד לסטודנטים מהמסלול להנדסת הסביבה

207632 כלכלת הסביבה

תוכן: איכות הסביבה כבעיה בתורת הרווחה הכלכלית: יעילות כלכלית, השפעות חיצוניות ומוצרים ציבוריים. הביטים כלכלים של בעיות זיהום הסביבה הטבעיתL אוויר, מים, נוף וכו'. פתרונות כלכליים ואדמינסטרטיבים לבקרת הזיהום, צמיחה כלכלית, גידול האוכלוסייה ואיכות הסביבה

מקצועות קדם: אין

מרצה אחראית: פרופ' מירה ברון

015001  סביבה וצמחים

תוכן : הקורס יעסוק בנושא מקום הצמחים בביוספרה ויגע בין היתר גם בתחום דלק מצמחים – BIOFULE

מקצועות קדם – 015904 מבוא לאגרוביולוגיה.

014968 אקולוגיה למהנדסים

תוכן: אקולוגיה של מערכות: האקוסיסטמה כמערכת תדומדינמית, מארג המזון, ייוצר ראשוני, אנלגטיקה של אקוסיסטמות, מחזורים ביוגיאוכימיים, שינוי אקלים גלובליים. דינאמיקה של אוכלוסיות: קצב הגידול הרגעי, גידול לוגיסטי, מודלים דטרמיניסטיים וסטוכסטיים, אוכלוסיות-על, מודלים של טרי]פה, תחרות וטפילות. גאולוקיה מרחבית, משבר המגוון הביולוגיה.

קורסי קדם : אין

נקודות זכות : 2.5 נ"ז

מרצה אחראי – פרופ' חבר כרמל יוחאי.

* הערה: הקורס מיועד לסטו' מהפקולטה לסביבה, ביולוגיה וחקלאית

134135 היבטים בשמירת טבע וסביבה

תוכן: הקורס מתמקד בתהליכים המשפיעים על שימור מינים ומגוון ביולוגי, וכן על שימור בתי גידול ומשאבים. הקורס עוסק בגורמים סביבתיים ואנתרופוגניים המשפיעים על שימור הטבע והסביבה, תוך מתן דוגמאות מהארץ ומהעולם לבעיות סביבתיות בעבר ובהווה וניתוחן, והיכרות עם שיטות שימור וממשק המיושמות בישראל ובעולם.

ציון הקורס מורכב מבחינה ומניתוח מאמרים מדעיים והצגתם.

נקודות זכות : 2

מקצועות קדם :

1334020 גנטיקה כללית ו 134113 אבולוציה או 014968 אקולוגיה למהנדסים ו 134020  גנטיקה כללית

מרצה אחראי –  ד"ר בהט עופר

016302 זיהום אויר

תוכן: מזהמי אויר ראשונים –מקורות ואפקטים, אירוסולים-תכונות פיסיקליות וכימיות. מזהמים שניונים, ריאקציות פוטוכימיות, היווצרות ודעיכה של גזים וחלקיקים. זיהום אויר גלובלי, מטאורולוגיה של זיהום אויר, מדידות וניטור איכות האוויר הקהילתי, טיפול מנהלי ותחיקתי בזיהום אויר, בקרת מקורות ותהליכים מזהמים.

נקודות זכות: 2.5

אין קדם

205303 היבטים משפטים בתכנון איכות הסביבה

תוכן: התפתחות הטיפול באיכות הסביבה בישראל, דיני הנזיקין ואיכות הסביבה, החוק למניעת מפגעים, היבטים משפטיים של רעש, ריח וזיהום אויר, חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת, נושא זיהום הים והחופים, מניעת זיהום הים, מחזור, שמירת הניקיון, תכנון ובניה ואיכות הסביבה

מקצועות קדם: 016392 – זיהום אויר  או 205655 – תכנון כולל 3

207408 תסקירי השפעה על הסביבה

תוכן: הכרת נושא ההערכה של השפעת פתוח על הסביבה הטבעית והבנויה. לימוד מפורט של ההיבטים המתודולוגים והמוסדיים הדרושים להפעלת תכניות בקרת איכות הסביבה ולהכנת תסקירי השפעה. הרצאות, דיונים, קריאה ביבליוגרפית והכנת תסקירי השפעה לתכנית מוצעת.

אין קדם

207410 דיני איכות הסביבה

תוכן: מבוא להיבטים משפטיים של הגנת איכות הסביבה בישראל ובעולם. דני מטרדים, הגנת הסביבה בחוקרים העוסקים בתכנון ובניה, רישוי עסקים, איכות האוויר במקורות מים, אשפה רעילה, שיתוף אזורי ועוד. הסכמים אומנות בין לאומיות בנושא איכות הסביבה. הגנת איכות הסביבה בהסכמי השלום עם מדיניות האזור.

אין קדם

324399 איכות הסביבה במקורות היהדות

תוכן: יחסם של המקורות היהודיים לערכי איכות הסביבה תוך דיון בנושאים הבאים: שימור הסובב הטבעי: זיקת הגומלים בין האדם לבין סביבתו, שמיטת קרקעות, איסור השחתה, זיהום הסביבה, ערך הניקיון, שפכים וריחות, זבלים פסולת ומחזור. זיהום אויר ומים, בריאות הציבור, מקומו של הרעש בדיני נזיקין, נוי העיר וצרכי הקהילה, תכנון הסביבה העירונית בהלכה וחלוקתה לאזורים תפקודים.

אין קדם