זיהום האויר בחיפה

מפרץ חיפה היה האיזור הראשון בארץ בו הוקמה מערכת של ניטור איכות אוייר במסגרת איגוד ערים לאיכות הסביבה של מפרץ חיפה, בסוף שנות ה-70. מאז המערכת שודרגה אל המקובל במדינות מפותחות. השלכות זיהום אויר שמשפיעות על אזור חיפה בו שוכן הטכניון, נחקרו במסגרת דו"ח של של מוסד נאמן בשנת 2006. לקריאת הדו"ח לחצו כאן 

סיכומים לגבי מצב האויר בחיפה יוצאים מדי שנה ע"י האגף לאיכות אוויר במשרד וע"י איגוד הערים.