צור קשר

Please leave this field empty.
שם
תפקיד
אימייל
פרופ' פרץ לביא
נשיא הטכניון - יו"ר המועצה
president@technion.ac.il
טל גולדרט
מרכזת קמפוס ירוק
kayamut@tx.technion.ac.il
איציק רומנו
מהנדס חשמל ראשי , ואחראי על פרויקט התייעלות אנרגטית
romano@technion.ac.il