צור קשר

Please leave this field empty.
שם
תפקיד
אימייל
אור גלנט
מנהלת תוכן האתר ופעילה במרכז קיימות
kayamut@technion.ac.il
בת חן חוזה
רכזת קיימות באגודת הסטודנטים בטכניון
sustainability@asat.technion.ac.il
איציק רומנו
מהנדס חשמל ראשי , ואחראי על פרויקט התייעלות אנרגטית
romano@technion.ac.il
פרופסור דניאל אורנשטיין
אחראי אקדמי
danielo@ar.technion.ac.il