צור קשר

Please leave this field empty.
שם
תפקיד
אימייל
פרופסור דניאל אורנשטיין
אחראי אקדמי
danielo@ar.technion.ac.il
דקלה נחמן
ראש יחידת מנהל ולוגיסטיקה
adminlogistic@technion.ac.il
ד"ר רונית כהן ספר
רכזת מרכז הקיימות
kayamut@technion.ac.il
רכז קיימות באגודת הסטודנטים בטכניון
sustain@asat.technion.ac.il