אודות מרכז קיימות בטכניון

מרכז הקיימות נוסד כהמשך לפרויקט "קמפוס ירוק", אשר החל במאי 2000, ביוזמתו של פרופ' יורם אבנימלך יחד עם ד"ר אופירה איילון, ובהובלה של מוסד שמואל נאמן, מתוך כוונה לא רק לדבר על שימור הסביבה, אלא גם לעשות למענה.

נכון להיום, המרכז פועל בעיקר להעלאת המודעות בקרב הסטודנטים והפקולטות השונות. במהלך בתקופה האחרונה הוא עבד במרץ עם אגודת הסטודנטים למען הכנת תכנית שנתית שתכלול הרצאות בנושאים סביבתיים, סיורים ומגוון פעילויות נוספות כמו הטמעת קורסים סביבתיים, יצירת תא פעילים מכלל הפקולטות ועוד. במסגרת יצירת תא פעילים, נוצרה הקהילה לקיימות בטכניון (הל"ב) המונה סטודנטים מתנדבים אשר לוקחים חלק בפעילויות ובעשייה תחת המרכז.

התקווה היא כי המרכז יהווה גוף משמעותי בטכניון אשר יקח חלק בתחומים רבים – תשתיות, חינוך, מחקר ועוד.

ניתן להתעדכן בפעילות השוטפת בדף הפייסבוק.

הצטרפות ליומן מרכז קיימות בטכניון וכך להתעדכן על ארועים במהלך השנה. Sustainability Technion Hub Calander