אודות

 

חזון הטכניון:

הטכניון יספק מודל מופתי לקיימות מקומית, לאומית וגלובלית
באמצעות תוכניות החינוך והמחקר שלו 
ובאמצעות ההתנהלות הארגונית והתנהגות הקהילה שלו

 

בשנת תשפ"א פועל מרכז הקיימות טכניון בכמה מישורים:

 

התייעלות ארגונית:

שיפור מערך מחזור האשפה – מרכז הקיימות בשיתוף פעולה צמוד ומוביל של ההנהלה עם ייעוץ חיצוני, מוביל שיפור משמעותי של טיפול באשפה למחזור, הוספת פחים למחזור וחידוד נהלי המחזור. בחודשים הקרובים אנחנו עתידים לראות בקמפוס פחים למחזור של ציוד אלקטרוני ע"י חברת אקומיונטי: בטריות, טונרים, ציוד קטן. במקביל נמצא הטכניון במהלך להתאים את הטיפול באשפה לתוכנית האסטרטגית החדשה של המשרד להנהלת הסביבה למחזור לשלושה זרמים: כל היבש הניתן למחזור, פסולת אורגנית ופסולת להטמנה.

לצד שיפור הטיפול באשפה, משולבות פעולות לעידוד צמצום צריכה:

הפחתת שימוש בחד פעמי פלסטיק – המטרה היא להביא להנחיל מודעות לשימוש יומיומי בכלים רב פעמיים ולכשיחזרו ארועים, נקדם פיילוט לשימוש בכלים חד פעמיים מתכלים בעזרת חברת save-it  הדואגת להפיכת הכלים לקומפוסט. לטובת הפחתת הצריכה של בקבוקי שתיה מפלסטיק, יפוזרו בקמפוס עמדות למילוי בקבוקים מים.

עידווד שימוש בנייר ממוחזר – כבר נעשות פעולות מצד מחלקת הרכש לעידוד רכישת נייר ממוחזר באיכות טובה על פני נייר רגיל.

עידוד כלכלה מעגלית – השתתפות בהאקתון על אופנה מעגלית בהובלת החממה החברתית

התייעלות אנרגטית – הפורום להתייעלות אנרגטית בהובלת מהנדס החשמל של הטכניון מוביל התייעלות בצריכת החשמל בנויה מהתקנת פאנלים סולאריים, צ'ילרים, התקנת עמדות להטענת רכבים חשמליים, הסבת מערכות החשמל הפקולטיות למערכות חסכוניות יותר והעברת הרצאות העשרה להעלאת המודעות של עובדי הטכניון להתנהגות חוסכת בחשמל.

 

הענות לצרכי השעה:

חזירי בר בטכניון – מציאת פתרונות לבעיה המתהווה מחדירת חזירי בר לקמפוס ביחד עם חברת האגרונום חנוך בורגר ונציגי הנהלה. כולל יוזמת פרוייקט גמר בפקולטה לארכיטקטורה לעיצוב פח אשפה קטן – אשפתון שיהיה עמיד גם בפני חזירי בר.

התפשטות נמלת האש בטכניון – ניטור היקף התפשטות נמלת האש בטכניון

 

קיום פורומים של שיתופי פעולה:

תמיכה כלכלית ומקצועית באס"ט – בפעילויות סטודנטים בתחום הקיימות

מועצת קיימות המורכבת מחברי סגל, מנהל, סטודנטים המהווה גוף מקצועי להתייעצויות, יוזמות והשתתפות בקבוצות עבודה יעודיות לטיפול בנושאים ספציפיים.

פורום בין אוניברסיטאי – הובלת פורום בין אוניברטיסאי המורכב מנציגי אנשי קיימות מכל האוניברסיטאות בארץ. הפורום הוקם לטובת הפרייה הדדית וקידום שיתופי פעולה בין קמפוסים בנושאי קיימות.

פורום בין לאומי Eurotech – השתתפות בפורום בין לאומי בהובלת Eurotech עם מטרות להפרייה ולשת"פ.

 

תמיכה בקורסים:

מימון קורס שינויי אקלים המועבר בלימודים הומניסטיים.

הובלת פרוייקט מחקר ע"י חברי סגל ממועצת הקיימות בנושא ניתוח מעגל חיים של כלים חד פעמיים למול רב פעמיים בטכניון.

יוזמת פרוייקט גמר בפקולטה לארכיטקטורה לעיצוב פח אשפה קטן – אשפתון שיהיה עמיד גם בפני חזירי בר.