אס"ט

אגודת הסטודנטים בטכניון מובילה ביחד עם מרכז קיימות את כלל הפעילויות עבור הסטודנטים. החל מהרצאות וסיורים עד קידום נושאים סביבתיים נוספים בקמפוס.

בנוסף, האגודה החליטה לקחת על עצמה לדאוג למחזור בקבוקי פלסטיק, זכוכית ופחיות בכל פקולטה באמצעות הצבת פח צהוב. כל פקולטה המעוניינת לקחת חלק ממערך מחזור זה צריכה למנות נציג שידאג לאיסוף תכולת הפח, מיונו והעברתו לאגודה. האגודה אחראית למחזור והפקדה כך שהסכום המתקבל מההפקדה שמור לאותה פקולטה.

פקולטה המעוניינת להצטרף לפעילות זו יכולה לפנות לרכזת קיימות של האגודה, בת חן חוזה: sustainability@asat.technion.ac.il