התייעלות אנרגטית בטכניון

בשנת 2007 הוקם בטכניון הפורום להתייעלות אנרגטית. תחילה בוצע פיילוט בפקולטה להנדסת חשמל אשר הראה על חיסכון מובהק ב-15% בצריכת החשמל בפקולטה. בשנת 2008 הורחבה הפעילות לפקולטות נוספות, הפקולטה לפיזיקה והפקולטה למדעי המחשב. עד כה פרויקט ההתייעלות האנרגטית מוחל ב 13 פקולטות ועוד ב- 6 בניינים/מרכזים.

 

חיסכון באנרגיה היווה מאז ומעולם דבר ברור מאליו, חשוב והכרחי ומעבר לחיסכון הכספי המשמעותי לכל ארגון, קיימת חשיבות רבה לחיסכון באנרגיה גם בהיבט של  הגנת הסביבה ומניעת זיהום.

החיסכון הכרחי, אולם דורש יוזמה, יצירתיות, השקעה רבה והירתמות קולקטיבית בשיתוף עם הצוות המוביל בכל אחת מהיחידות המשתתפות.

רקע

עלות צריכת האנרגיה של הטכניון כ- 37 מיליון ₪ בשנה עם צמיחה שנתית של כ- 5%, הנובעת מבנייה חדשה וגידול טבעי. בשנת 2007, בהחלטת מנכ"ל הטכניון, הוחל ביישום תוכנית התייעלות אנרגטית. לצורך כך מונה פורום להתייעלות אנרגטית, כיום בראשות פרופ' גרשון אלבר, הכולל את מר עדי בן ארי – מהנדס מיזוג האוויר של הטכניון,  מר ניסן בוהדנה – מלווה חיצוני של הפרויקט ומר איציק רומנו – מהנדס החשמל של הטכניון.

מטרת הפורום להוביל לחיסכון של  25% בעלויות האנרגיה של הטכניון. בתחילה, נראה היה כי חיסכון שכזה גבוה עד כדי דמיוני,  אולם הצבת היעד הגבוה דרשה היערכות מיוחדת, בדיקות מעמיקות והיוותה תמריץ ליצור מערך מורכב להשגת החיסכון.

המודל התקציבי

תנאי הכרחי להשגת חיסכון משמעותי ובעיקר מתמשך, הינו הכנה ויישום של מודל תקציבי מתאים. בתחילה יושם מודל תקציבי אחד שעיקרו – היחידה מתוקצבת ב- 95% מעלות האנרגיה של השנה הקודמת להצטרפות. היחידה מתחייבת לחסוך 5% לפחות בצריכת האנרגיה. במידה ויחידה חוסכת בעלויות מעבר ל- 5%, היתרה מועברת אליה בסוף השנה התקציבית. במידה והיחידה לא הצליחה לחסוך היא תאלץ לשלם!

ליישום התוכנית ולהגעה לחיסכון משמעותי, נדרש ליווי צמוד של צוות הפורום לחיסכון, המנהל את הפעילות ומצרף יחידות נוספות בהתאם למגבלות משאבי הזמן.  על מנת להעמיק את החיסכון אישר מנכ"ל הטכניון להוסיף מודל תקציבי נוסף המתגמל יחידה החוסכת בכוחות עצמה, ומתחילת תש"ע, קיימים שני מודלים תקציביים – "מסלול קבוע" כפי שתואר ו-"תחילת הדרך" ולהלן עיקרם:

"המסלול הקבוע"  "תחילת הדרך"
#    נקודת הייחוס – 95% מצריכת החשמל בתשס"ט (*).

#    תמיכה טכנית – תינתן תמיכה טכנית וליווי ע"י הפורום.

#    תגמול – הפער בין הצריכה בפועל לנקודת הייחוס.

 #  נקודת הייחוס – צריכת החשמל בתשס"ט (*).

תמיכה טכנית – לא תינתן תמיכה טכנית של הפורום.

תגמול – תגמול על החיסכון במידה וקיים.

(*)  בתום כל שנה תעודכן נקודת הייחוס השנתית עפ"י שינוי צריכת כלל הטכניון, בניכוי בנייה חדשה.

הישגים

19 פקולטות ובניינים משתתפים  בפרויקט התייעות אנרגטית:

חשמל, פיזיקה, מדעי המחשב, אזרחית, ביולוגיה, הוראת המדעים, בניין קנדה, מצב מוצק, אולמן, מתמטיקה וארכיטקטורה, מכונות, אווירונאוטיקה, תעו"נ, מכון אשר, מועדון הסגל, הנדסה כימית, ביוטכנולוגיה ומזון, ביו רפואה.

סה"כ חיסכון בפקולטות לעומת הצריכה לפני ההסכם כ- 25%-20%

חיסכון מצטבר מתחילת התכנית ב 2007 הינו    – 42,832,873 ₪
תגמול ליחידות מתחילת הפעילות ועד תשפ"א    – 15,771,880 ₪.
חיסכון לטכניון   – 27,060,993 ₪.
השקעת היחידות באמצעים לחיסכון    – 3,286,051 ₪.

הישגיי הפורום להתייעלות אנרגטית נכון לספטמבר 2021 מרוכזים בטבלה הבאה :

תוכנית התייעלות אנרגטית

חיסכון במעונות הסטודנטים

בנוסף לפעילות הפורום לחיסכון, הטכניון מבצע פעילות חיסכון נוספת מזה שבע שנים במעונות הסטודנטים בטכניון.  במעונות מותקנת מערכת חימום להסקה ואספקת מים חמים למקלחות, אשר מספקת אנרגיה רבה  ללא כל תשלום מצד דיירי המעונות וגורמת לבזבוז רב של אנרגיה.

הטכניון החל להחליף את מערכות החימום במעונות  באופן הדרגתי במזגנים, כך שניתן לחמם בחורף ולקרר בקיץ. באותן הדירות הותקנה מערכת מנייה ממוחשבת ייחודית לקריאת המונים מרחוק, תוך חיוב חודשי של הסטודנטים בצריכת האנרגיה – הסטודנטים משלמים את חשבונות החשמל הדירתיים. המערכת מותקנת כיום בכ- 650 יחידות דיור מתוך כ- 1400. צריכת האנרגיה ירדה משמעותית ובאמצעות המערכת  הטכניון חוסך למעלה משלושה מיליון ₪ בכל שנה.

 

כללים להצלחת תוכנית חיסכון

להשגת יעד גבוה לחיסכון דרושים מספר כללים שרק בצירוף נכון שלהם ניתן להגיע להישגים המרשימים הנ"ל :

 1. תמיכת ההנהלה הבכירה בתהליך החיסכון.
 2. ניתוח מקצועי של צריכת האנרגיה.
 3. התאמת פתרון  –  Tailor Made לכל יחידה.
 4. מניעת השקעות שאינן עומדות ביעדי  – ROI.
 5. יישום מודל תקציבי, שיוביל לחיסכון מתמשך.

דוגמאות ליישום הפרויקט בפקולטות : 

הפקולטה לחשמל : 

 •  הפסקת פעילות יחידות הקירור בלילה (משעה 22:00 ועד הבוקר 06:00) ובסופי השבוע.
 • הגדלת טמפ' הקירור של המים מ- 6 מעלות ל- 11-10 מעלות בעונות מעבר.
 • התקנת גלאים בחנייה תת קרקעית, לניתוק התאורה.
 • הפלת שדות מיזוג אוויר ב- 4 קומות מתוך 12 בזמנים קבועים.
 • התקנת גלאים בכיתות לימוד לכיבוי מזגנים ותאורה.
 • דילול נורות בגופי התאורה במסדרונות.
 • כיבויים ע"פ שעונים של חללים ציבוריים.

הפקולטה למדעי מחשב :

 • הפעלת מערכת אוויר צח במהירות מרבית בשעות הלילה לצינון מסה תרמית של
  המבנה, בעונות המעבר כשהטמפ' בחוץ נמוכה מ- 22 מעלות.
 • העברת מחשבים אישיים למצב חיסכון Sleep/Hibernate .
 • התקנת גלאים המעבדות עם חלוקה ל- 3 אזורים.
 •  כיבוי מרכז אנרגיה בלילות וסופי שבוע (ע.מעבר) .
 • כיבוי מסדרונות 1/3-2/3 ע"פ לו"ז.
 • הקטנת המתח בשנאים במתח גבוה.
 • הפעלת הגלאים בחדרים לכיבוי תאורה ומיזוג.

הפקולטה לפיזיקה : 

 • התקנת תוכנה ממוחשבת ושעוני זמן לניתוק שדות מיזוג אוויר ע"פ לו"ז.
 • החלפת תוכנות במזגנים מפוצלים (למניעת הפעלה חוזרת אוטומטית).
 • התקנת 11 ווסתי מהירות ביט"אות לחללים ציבוריים הפועלות ברוב ימות השנה.
 • התקנת מסך אוויר בכניסה ראשית לבניין.
 • הרחבת תשתית EIB .
 • התקנת CP4 לכיבוי מזגנים מפוצלים .
 • הקטנת מתח הרשת בשנאי מתח גבוה.
 • כיבוי מסדרונות 1/3-2/3 ע"פ לו"ז.
 • השקעות חוזרות להעמקת החיסכון.

בניין  מכונות :

 • התקנת גלאים ובקרים ייעודיים, לכיבוי תאורה במשרדים וחללים ציבוריים.
 • התקנת נורות 5T בכל הבניין.
 • הפרדת אזורים (תאורה ומיזוג) בספריה, מרכז לימוד ועוד.
 • הרכבת מיכלי "קרח" לאגירת אנרגיה.
 • התקנת מערכת לאיסוף מי מזגנים.

 בהזדמנות זו מגיעה תודה והערכה ליחידות המשתתפות בתוכנית ההתייעלות האנרגטית בטכניון, על עשיית המרב להצלחת התהליך, על ההישגים והאמונה בדרך שאינה קלה, אולם עם מטרה צודקת ונעלה.

חיסכון הוא עניין של כלכלה, אולם הגנת הסביבה היא מטרה נעלה !

המידע מעניין? שתף עם חברים
שינוי גודל גופנים
ניגודיות