חזירי בר בקמפוס הטכניון

פיילוט הרחקת חזירי בר ממרכזי הקמפוס הטכניוני

 

רקע

חזיר הבר  הוא יונק גדול החי בדרך כלל במגוון רחב של בתי גידול ותנאי אקלים. בארבעים השנים האחרונות, הרחיבו חזירי הבר את תפוצתם הגיאוגרפית לאזורים חדשים, וצפיפות  אוכלוסייה שלהם גדלה בתחום תפוצתם. ההתפשטות במרחב והגידול הדמוגרפי מוסברים בעיקר על-ידי זמינות מזון מוגברת במיוחד באזורים חקלאיים ועירוניים: האכלת החזירים על-ידי בני אדם וזמינות של אשפה ביתית וגידולים חקלאיים. לאור עליה בגידול הדמוגרפי של החזירים יש יותר ויותר קונפליקטים עם האדם וניכר כי החזירים פולשים לשכונות וישובים בחיפוש מזון ומים.

דשא בטיפול חזירים

בתמונה: דשא לאחר נבירת חזירים בטכניון (צילום: רועי טלבי)

לאור סקרי ספרות קיימים והידע שהצטבר בנושא הטיפול בחזירי בר בסביבה אורבנית, נמצא כי הטיפול בתופעת החזירים הנו מורכב וכי אין פתרון אחד נכון. בהתייעצות עם האחראים לנושא הקיימות/קמפוס ירוק, הוחלט על פרויקט פיילוט משולב שיכלול את הצעדים הבאים:

 

מחקר וניטור

  • הצבת מצלמות שביל למעקב וניטור אחרי בעלי החיים ותנועתם וכן אפיון הקבוצה החיה באזור הטכניון על מנת לקבל מידע עבור התופעה בתוך הטכניון.
  • ניטור באמצעות טופס דיווח מקוון הזמין לכל אדם

גידור חשמלי

פריסת גדר חשמלית אשר תמנע הגעה לאזורים שונים, הגדר תיפרס באזור היער העליון תחנה E של הרכבלית, הגדר אינה מסוכנת לבריאות החזירים או לבריאות האדם. הגדר תנוטר באופן רציף ע"י מצלמות תנועה ובדיקות קבועות לתקינותה ע"י צוות האחזקה הטכניוני.

הרטבה של נקודות שונות בשטח

באזורים שונים תתבצע הרטבת שטח בעיקר בעונת הקיץ או בעונות יובש אחרות, אזורים אלו עשויים למנוע תנועת חזירים לכיוון המבנים בעקבות מחסור במים.

טיפול במקורות מזון נגישים במרכז הקמפוס

סגירת פחי אשפה וקיבועם, שינוי סוגי הפחים וטיפול באזורי האכלה של חתולים.

 

אנחנו מתעתדים להחל בפרויקט הפיילוט בימים הקרובים וקוראים לעזרתכם במניעת יצירת מוקדי משיכה לחזירים בסביבת המעונות:

 

  • יש להימנע מהשארת אוכל ומים לחתולים ולכלבים במרחב הציבורי. בסיום האכלה, יש לאסוף את שאריות האוכל על מנת שלא יישארו כפיתוי לחזירים. 
  • אין להאכיל באופן יזום חזירי בר או חיות בר אחרות! 
  • יש להקפיד להשליך אשפה בתוך פחי האשפה בלבד. 
  • אנא הודיעו לאחראי האזור או לאחראי הביתן באזור בו הנכם מתגוררים על מפגעי אשפה ונזילות מים העלולים להוות מקור משיכה לחזירים.

 

לטובת ניטור פעילות חזירים ומפגעים בקמפוס, אנא מלאו את טופס הדיווח על פעילות חזירי בר בקמפוס הטכניון. לנוחיותכם מצ"ב  קישור לטופס  וקוד QR:

קוד QR לטופס חזירים

תודה רבה על שיתוף הפעולה