סדנה בנושא 'משבר האקלים – למה זה כל כך בוער?'

מרכז השל לקיימות בשיתוף עם מרכז קיימות בטכניון ואגודת הסטודנטים מזמינים אתכם להשתתף בסדנה העוסקת במשבר האקלים מנקודת מבט מדעית ואזרחית.

הסדנה פתוחה להרשמה עבור סטודנטים מהסמכה וממוסמכים אשר מעוניינים ללמוד ולקחת חלק מקבוצה שתדון באופן מושכל ומדעי בנושא משבר האקלים שמתחולל בעולם.

את הסדנה ינחה ליעד נים, דוקטורנט לחינוך המוביל סדנאות וקורסים לציבור בנושא של משבר האקלים וחינוך למעורבות אזרחית.

הסדנה כוללת 15 מפגשים ורובה תתקיים ברשת. הסדנה תתחיל ב-19.3.19 ותתקיים על בסיס שבועי עד ה-25.6.19. יש מקום ל- 30 משתתפים/ות בלבד.

 

תקוותנו היא כי ההשתתפות בסדנה תעורר רצון לפעול למען קמפוס ירוק המוביל בתחום הקיימות.

להרשמה ולסילבוס נא לפנות לאור גלנט, פעילה במרכז הקיימות בטכניון ומרכזת הקורס:

kayamut@technion.ac.il