פסולת

שיפור מערך מחזור האשפה – מרכז הקיימות בשיתוף פעולה צמוד ומוביל של ההנהלה עם ייעוץ חיצוני, מוביל שיפור משמעותי של טיפול באשפה למחזור, הוספת פחים למחזור וחידוד נהלי המחזור. בחודשים הקרובים אנחנו עתידים לראות בקמפוס פחים למחזור של ציוד אלקטרוני ע"י חברת אקומיונטי: בטריות, טונרים, ציוד קטן. במקביל נמצא הטכניון במהלך להתאים את הטיפול באשפה לתוכנית האסטרטגית החדשה של המשרד להנהלת הסביבה למחזור לשלושה זרמים: כל היבש הניתן למחזור, פסולת אורגנית ופסולת להטמנה.

לצד שיפור הטיפול באשפה, משולבות פעולות לעידוד צמצום צריכה:

הפחתת שימוש בחד פעמי פלסטיק – המטרה היא להביא להנחיל מודעות לשימוש יומיומי בכלים רב פעמיים ולכשיחזרו ארועים, נקדם פיילוט לשימוש בכלים חד פעמיים מתכלים בעזרת חברת save-it  הדואגת להפיכת הכלים לקומפוסט. לטובת הפחתת הצריכה של בקבוקי שתיה מפלסטיק, יפוזרו בקמפוס עמדות למילוי בקבוקים מים.

עידווד שימוש בנייר ממוחזר – כבר נעשות פעולות מצד מחלקת הרכש לעידוד רכישת נייר ממוחזר באיכות טובה על פני נייר רגיל.

עידוד כלכלה מעגלית – השתתפות בהאקתון על אופנה מעגלית בהובלת החממה החברתי