קורסים

בטכניון ישנם מספר קורסים בנושאי סביבה וקיימות הדנים בהיבטים שונים בהקשר זה. המטרה היא להגדיל את מספר הקורסים ולאפשר לסטודנטים ממגוון תארים ללמוד ולקבל כלים יישומיים המתקשרים לתחום המקצוע שלהם מתוך מחשבה כי השיקול הסביבתי קיים בכל מקום ולא תחום במסגרת ספציפית ולכן הנגשת הנושא לסטודנטים הינה חשובה ובעלת ערך עליון.

בנוסף לקורסים במסגרת האקדמית, ישנם קורסי חוץ אשר ניתן לקחת בהם חלק, לעתים אף עם הכרת נקודות זכות לתואר.