קורסים בנושאי סביבה בטכניון

בטכניון ישנם מספר קורסים בנושאי סביבה הדנים בהיבטים שונים בהקשר זה. המטרה היא להגדיל את מספר הקורסים ולאפשר לסטודנטים ממגוון תארים ללמוד ולקבל כלים יישומיים המתקשרים לתחום המקצוע שלהם מתוך מחשבה כי השיקול הסביבתי קיים בכל מקום ולא תחום במסגרת ספציפית ולכן הנגשת הנושא לסטודנטים הינה חשובה ובעלת ערך עליון.