קהילה

אס"ט – פעילויות סטודנטים בתחום הקיימות

פרוייקט מל"ך – מחשבים לכולם

החממה החברתית

מועד ב' – חנות יד 2 ממהנדס

מועצת קיימות – מורכבת מחברי סגל, מנהל, סטודנטים המהווה גוף מקצועי להתייעצויות, יוזמות והשתתפות בקבוצות עבודה יעודיות לטיפול בנושאים ספציפיים.

פורום בין אוניברסיטאי – הובלת פורום בין אוניברטיסאי המורכב מנציגי אנשי קיימות מכל האוניברסיטאות בארץ. הפורום הוקם לטובת הפרייה הדדית וקידום שיתופי פעולה בין קמפוסים בנושאי קיימות.

פורום בין לאומי Eurotech – השתתפות בפורום בין לאומי בהובלת Eurotech עם מטרות להפרייה ולשת"פ.